Naše startovací ostrovy

SkyFox

Velikost 92%
Hlína 96%
Nerostné suroviny 90%
Celková obtížnost 99%

Lážo-plážo

Velikost 88%
Hlína 80%
Nerostné suroviny 62%
Celková obtížnost 90%

Malý ostrůvek

Velikost 48%
Hlína 50%
Nerostné suroviny 22%
Celková obtížnost 60%

Výzva

Velikost 5%
Hlína 21%
Nerostné suroviny 2%
Celková obtížnost 18%