Nastavení ostrova

Spoustu věcí si můžete přizpůsobit v nastavení ostrova. Do něj se lze dostat pomocí menu, nebo příkazem /is settings.

 

Pro lepší možnost vysvětlení přikládám ne příliš hezký, ale praktický screen.

V části 1 si přepínáme mezi nastavením ochrany (jaká role na otsrově – majitel, návštěvník… – má k čemu přístup a co může dělat) a nastavením obecných věcí (jestli se mají spawnovat mobové, zda oheň ničí bloky…)

V části dva přepínáme detailnost nastavení.

V části tři jsou jednotlivé části nastavení. V případě, že nastavujeme ochranu ostrova je to trochu složitější, proto přikládám další screen:

Na tomto konkrétním případě je vidět nastavení ochrany jukeboxu. Všechny zeleně zvýrazněné role (Člen – Majitel ostrova) k jukeboxu mají přístup. Ostatní role ne. To lze změnit kliknutím na políčko jukeboxu, role se budou postupně přebarvovat.