Herní wiki

SkyBlock

Ostrov

Menu s ostrovy

Menu s ostrovy

Ostrov si můžete vytvořit příkazem /is. Otevře se Vám nabídka startovacích ostrovů, z nichž si některý vybrete.

Vybrat si můžete z několika typů ostrovů které jsou rozděleny podle obtížnosti. Všechny ostrovy obsahují věci, které jsou nezbytné pro splnění všech úkolů. Není tedy nutné nakupovat nějaké věci.

Typy ostrovů

Typy ostrovů

Změna obsidiánu

Když se vám nepovede vytvořit generátor, je možné vznilký obsidián přeměnit zpět na lávu kliknutím na obsidián kyblíkem. V okolí obsidiánu nesmí být žádná voda.

Pokud se Vám něco nepovede nebo chcete jiný ostrov, můžete začít znovu pomocí příkazu /is reset.

Menu pro generátory

Menu pro generátory

Na serveru máme generátory upravené tak, aby dokázaly vytvářet mimo cobblestonu také různá orečka a další bloky. Menu pro nastavení generátoru lze otevřít pomocí /generator

Generátory také rozlišují typ generátoru (cobblestone, stone a basalt), a podle toho se dají aktivovat/deaktivovat. Najednou mohou být aktivní pouze 3 generátory, přičemž každý musí být jiného typu.

Pravým tlačítkem se otevřou informace o danném generátoru, levým tlačítkem se generátor aktivuje/deaktivuje.


Stavěním a zvětšováním ostrova se zvedá také jeho level, díky kterému lze například cestovat do vesmíru (/vesmir) nebo zvolit lepší generátor. Pro zvednutí ostrova o 1 level je třeba postavit nebo získat bloky v celkové hodnotě 100 bodů. Každý blok má svoji vlastí hodnotu. Tato hodnota lze zjistit přímo ve hře příkazem /is value nebo v této tabulce

Menu s úkoly

Menu s úkoly

Věci, které nelze získat standardní cestou na skybloku můžete získat plněním úkolů. Menu s úkoly lze otebřít pomocí /ukoly. Existují dva typy úkolů a to úkoly inventářové, které využívají určité itemy v inventáři a úkoly stavitelské, které vyžadují přítomnost určitého množství položených bloků ve vaši blízkosti.

SkyFox enchanty

Menu s enchanty

Menu s enchanty

Mimo klasické enchanty lze také získat některý z našich vlastních enchantů. Dají se záskat buď z Enchant tablu, nebo je možné si zakoupit náhodný token pro získání očarované knížky pomocí /enchanter za XP.

Seznam všech enchantů lze zobrazit pomocí /enchanty nebo přehledně v této tabulce.
Informace ke konkrétnímu enchantu pak lze najít pomocí příkazu /enchant <nazev_enchantu>.

Enchanty se dělí podle své ceny na běžné, vzácné, epické, legendární a hrdinské

Náhodné tokeny knih

Náhodné tokeny knih

Po zakoupení tokenu obsahující náhodnou knihu lze tento token přeměnit na knihu kliknutím pravým tlačítkem myši s tímto tokenem v ruce.

Popis enchantované knihy

Popis enchantované knihy

Popis každé knihy obsahuje název enchantu, šance úspěchu/neúspěchu při aplikování, popis co enchant způsobuje a na co lze tuto knihu aplikovat. Knihu lze na věc aplikovat tak, že ji v inventáři vezmeme a klikneme s ní na věc kterou chceme oenchantovat. Pokud se oenchantování nepovede, přijdeme o věc i o knihu.

Enchant tokeny

Enchant tokeny

K enchantům jsou na SkyFoxu přidané ještě enchant tokeny. Tyto tokeny slouží ke zlepšení vlastností enchantů nebo itemů s aplikovanými enchanty. Tokeny lze zakoupit v menu pod políčkem Speciální itemy. Použití těchto svitků je stejné jako použítí enchantované knihy.

Svitky druhé šance

Svitky druhé šance

Barevný nametag umožňuje pojmenovat oenchantované věci barevně pomocí standardních barevných kódů (např. &a pro zelený text). Každá věc může mít v základu 9 enchantů, tento limit lze navýšit pomocí svitku Navyšovač slotů. Svitek ochrany slouží k ochraně věci při nezdařeném aplikování knihy To znamená že přijdete pouze o knihu, nikoli o věc. Pro náhodné sundání speciálního enchantu z věci lze použít Temný svitek, po sundání dostanete tento náhodný encahtn s 95% úspěšností při aplikování. Svitek posvěcení Vám po smrti takto posvěcený item zachová v inventáři i po smrti. Pokud kniha má malou šanci na úspěch, lze použít pro změnění úspěšnosti Svitek druhé šance.

Sluhové

Menu k zakoupení sluhů

Menu k zakoupení sluhů

Sluhové jsou typ speciálních itemů, které umožňují automatizaci některých jednodušších procesů. Sluhové se dají zakoupit v menu pod políčkem Speciální itemy.

Ovládací panel sluhy

Ovládací panel sluhy

Každý sluha má svůj ovládací panel, do kterého se lze dostat kliknutím na sluhu pravým tlačítkem. Nachází se v něm několik klíčových políček. První z nich je Menu se skiny, které nabízí možnost změnit skin sluhy. Význam je však pouze kosmetický. Dále se v panelu nachází políčka pro otočení sluhy do určitého směru. Další políčko Přiřadit truhlu slouží k připojení sluhy k truhle. Po kliknutí budete vyzváni abyste vybrali truhlu. Následně do této truhly bude sluha ukládat bloky případně je z ní brát. Tato truhla může být maximálně 5 bloků od sluhy. Dále se v panelu nachází statistiky a informace o zdraví. Posledním významným políčkem je tlačítko Vylepšit. To umožňuje vylepšit sluhu na další úroveň a zlepšit tak jeho vlastnosti. Jednotlivé úrovně a vlastnosti lze najít pomocí /sluhove.

Vylepšené hoppery

Ovládací panel hopperu

Ovládací panel hopperu

Speciání hoppery umožňují velmi zjednodušit různé farmy, třídičky atd. Dají se zakoupit v menu pod políčkem Speciání itemy. Tento speciální hopper sbírá všechny itemy ve svém dosahu a ukládá je do truhly. Tato truhla může být od hopperu vzdálená. Po položení hopperu lze otevřít jeho menu levým kliknutím na hopper. Pokud chcete zničit hopper je potřeba držet SHIFT.

První políčko v menu přiřadit úložiště slouží k přiřazení úložiště kam se mají posbírané itemy ukládat. Druhé políčko, statitiky hopperu slouží jako přehled úrovně hopperu a zároveň slouží k upgradu hopperu. Dalšpí políčko, hologram umožňuje zobrazit nebo skrýt hologram nad hopperem. Filtr hopperu umožňuje nastavit jaké itemy bude hopper ignorovat nebo které itemy jen bude sbírat. Poslední políčko teleportace slouží na propojení dvou hopperů a teleportaci hráč mezi nimi. Při stoupnutí na hopper a stiskutí shiftu se pak hráč teleportuje.